Rejestracja na 16 Forum Gospodarcze TIME 2024, została zakończona

Registration for 16th TIME Economic Forum 2024 has finished